KO£O MIEJSKIE NR 115 W P£OCKU - rok za³o¿enia 1950
Strona G³ówna
Kalendarz imprez 2018
Wykaz wód
Sk³adki 2018
Stanica w Soczewce
Galeria
Kontakt

ZASADY WDKOWANIA, ULGI I OGRANICZENIA NA WODACH
OKRGU POCKO-WOCAWSKIEGO
W 2013 ROKUI. Zasady wdkowania

1.1. Jedno owisko to jedno jezioro lub kilka jezior, zbiornik wodny zgodnie z przedstawionym wykazem:

- owisko Nr1: jez. wiesz, Byto, Nagrki
- owisko Nr2: jez. Kocio, Czarne k/Gostynina, Bratoszewo, Zalew Piechota, Przytomne
- owisko Nr3: rzeka Zgowiczka, jez. Grjec, jez. ki Zwiastowe
- owisko Nr4: rzeka Skrwa Prawa powyej Tuchwka, rzeka Sierpienica
- owisko Nr5: jez. Karania, jez. Wlka Komorowska
- owisko Nr6: jezioro Skrwilno
- owisko Nr7: jezioro Czarownica
- owisko Nr8: jezioro Ostrows, jez. Brzeno Aleks., jez. Suewo, jez. azieniec, jez. Spoczynek

Na znaku skadka okrgowa nabity bdzie tylko numer owiska zgodnie z powyszym wykazem.


1.2. Zbiorniki, Oporw,Jezirko oraz Rogal nie wchodz w skad wd oglnodostpnych.

2. Inne ograniczenia

2.1.
Ilo stacjonarnych rodkw pywajcych na jeziorach bdcych pod opiek Koa PZW reguluje Uchwaa Zarzdu Koa.

2.2. Zakaz cumowania rodkw pywajcych do pala w toni jeziornej.

2.3. Zakaz amatorskiego poowu ryb ze rodkw pywajcych w zatoce Soczewka od ujcia rz. Skrwa Lewa do koca Kpy od 1 marca do 31 maja.

2.4. Zakaz amatorskiego poowu ryb na odcinku obwodu rybackiego Nr 5 rzeki Wisy znajdujcym si pomidzy wysp (Kp) a prawym brzegiem rzeki Wisy od ujcia Skrwy Prawej wraz z zatok i odcinkiem Wisy powyej zatoki, wzdu caej dugoci wyspy tj. midzy wysp a staym ldem od 1-go marca do 31 maja.

2.5. Zakaz pooww ze sprztu pywajcego w porze nocnej (od zmierzchu do witu) w jeziorach i zbiornikach zaporowych z wyjtkiem okresu od 1 czerwca do 30 wrzesnia (Regulamin Amatorskiego Poowu Ryb).

2.6. Zakaz poowu ryb w zatoce - ujcie wody dla Koncernu ORLEN - Obrb ochronny od 1-go padziernika do 30 kwietnia.

2.7. Zakaz wdkowania ze rodkw pywajcych na jeziorze wiesz od zmierzchu do witu w 2013 roku.

2.8. Zakaz wdkowania ze rodkw pywajcych na jez. Borowiec od zmierzchu do witu w 2013 roku.

2.9. Poowy wdkarskie metoda trolingowa wycznie na odcinku Wisy od 624 km (pocztek Kpy
Onickiej) do 635,2 km (ujcie rzeki Brzenicy) w rejonie Pocka oraz na jeziorach Lucie, Biae
ugowiska, Czarownica, Plebanka zgodnie z R.A.P.R. owienie ryb metod trolingow dozwolone jest
wycznie na jedn wdk, zakoczon link z jedn sztuczn przynt, uzbrojon w nie wicej ni dwa
haczyki, holowan za napdzanym silnikiem, aglami lub si ludzkich mini rodkiem pywajcym.
Zabrania si holowania w ten sposb przynt naturalnych. Przy wdkowaniu t metod wdkarz
zobowizany jest zachowa minimaln odlego 50 m od innych wdkujcych.

3. Okresy, wymiary ochronne i limity:

Ustala si wymiar ochronny dla okonia na wszystkich wodach Okrgu do 15 cm / za wyjtkiem wd ujtych
w Informatorze wd krainy pstrga i lipienia - na odcinku Skrwa Prawa od mostu w Tuchwku do pitrzenia
w Radotkach - wymiar okonia zniesiony/

Podczas wdkowania naley przestrzega obowizujcego Regulaminu Amatorskiego Poowu Ryb oraz dodatkowo na wodach Okrgu Pocko - Wocawskiego dla n/wym. gatunkw ryb nastpujcych okresw i wymiarw ochronnych:

3.1. Na jeziorze Zdworskim zgodnie z zaleceniami operatu rybackiego obowizuj wymiary ochronne:
- wgorz do 60 cm

3.2. Na jeziorze Grskim zgodnie z zaleceniami operatu rybackiego obowizuj nastpujce wymiary ochronne:
- lin do 30 cm
- wgorz do 60 cm

3.3. Na jeziorze Ciechomickim zgodnie z zaleceniami operatu rybackiego obowizuj nastpujce wymiary ochronne:
- lin do 30 cm
- wgorz do 60 cm

3.4. Na jeziorze Przytomnym zgodnie z zaleceniami operatu rybackiego obowizuje wymiar ochronny lina do 30 cm.

3.5. Ustala si wymiar ochronny dla okonia na wszystkich wodach Okrgu do 15 cm /za wyjtkiem wd ujtych w Informatorze wd krainy pstrga i lipienia - na odcinku Skrwa Prawa (Brudzeski Park Krajobrazowy) od pitrzenia w Radotkach od ujcia do Wisy (most betonowy) wymiar okonia zniesiony/

3.6. owienie ryb podczas zawodw wdkarskich reguluj odrbne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wdkarskiego".

4. Zasady wdkowania na owiskach wyrobisk powirowych i innych udostpnionych do wdkowania

- Skoki II - na owisku obowizuj limity i okresy ochronne zgodnie z zasadami Regulaminu Amatorskiego Poowu Ryb,
- na caym obszarze wyrobiska powirowego obowizuj zasady okrelone odrbnym przepisem zaczonym na zezwoleniu,
- zakaz wdkowania w strefie eksploatacji kruszywa,
- parkowanie samochodw w wyznaczonych miejscach,
- zakaz uywania ognia i rozpalania ognisk itp.,
- wszystkie osoby przebywajce na terenie zakadu grniczego obowizuje stosowanie si do polece nadzoru grniczego.

5. Ulgami i zwolnieniami nie objte s :

- skadki na wdkowanie ze rodkw pywajcych
- skadki na spinning
- skadki proczne
- skadki na jedno owisko
- skadki okresowe
- skadka za wdkowanie dla cudzoziemcw i osb nie zrzeszonych

6. Opacenie skadki na wdkowanie metod spinningow upowania do spinningowania wycznie z brzegu, na spinningowanie ze rodkw pywajcych obowizuje skadka uzupeniejca na wdkowanie z odzi.

7. Skadka okresowa dla wdkarzy zrzeszonych w PZW i zezwolenie na wdkowanie dla wdkarzy niezrzeszonych nie opowania do wdkowania na odcinku Skrwa Prawa (Brudzeski Park Krajobrazowy) od pitrzenia w Radotkach do ujcia do Wisy (most betonowy).

8. Skadki okresowe dla czonkw PZW (25 z) jak i zezwolenia na wdkowania dla osb niezrzeszonych (60 z) upowaniaj do wdkowania na odcinku grskim rzeki Skrwa Prawa od mostu w Tuchwku do pitrzenia w Radotkach oraz pozostaych wodach nizinnych Okrgu z wyczeniem wydzielonego odcinka Skrwa Prawa w Parku Krajobrazowym.

9. Skadki okresowe dla czonkw PZW i zezwolenia na wdkowanie dla osb niezrzeszonych rozprowadzane bd przez skarbnikw K Okrgu Pocko - Wocawskiego.

10. Na obwodzie rybackim Nr 1 rzeki Wisa bd obowizyway odrbne zezwolenia dla czonkw Okrgu Pocko - Wocawskiego PZW.

11. Wypenianie pobranych rejestrw pooww przez wdkarzy i zdawanie ich przy opaceniu skadek na dany rok jest obowizkowe. Jest to zgodne z uchwa Krajowego Zjazdu Delegatw PZW i Uchwa Zarzdu Okrgu Pocko - Wocawskiego PZW.

12. W 2012 roku Okrg nie honoruje wpat bankowych ani pocztowych uprawniajcych do wdkowania zarwno wdkarzy naszego Okrgu jak i z innych Okrgw.

13. Czonkowie odznaczeni zot odznak z wiecami uprawnieni s do wdkowania w Okrgu Pocko - Wocawskim na podstawie wpisu do legitymacji czonkowskiej - dot. rwnie wdkarzy odznaczonych z innych Okrgw z wyczeniem rzeki Skrwy Prawej odcinek w Parku Krajobrazowym.

14. Wszelkie informacje dot. zasad wdkowania, wykazu wd, skadek itp. mona uzyska ze strony internetowej Okrgu www.opw.pzw.pl


 • SKARBNIK KO£A

  przyjmuje op³aty
  w ka¿dy wtorek i
  pi±tek
  w godzinach 16-18
  ul. KLONOWA 3a, P³ock

  lub w godzinach pracy
  sklepu TUXEDO
  ul. Dobrzyñska 29
  w P³ocku
  tel. 24 366 60 50

 • Siedziba Ko³a
  ul. Klonowa 3a
 • e-mail: kontakt@pzwplock.pl

   Inne

   Pobierz

   Linki


statystyka