KOŁO MIEJSKIE NR 115 W PŁOCKU - rok założenia 1950
Strona Główna
Kalendarz imprez 2017
Wykaz wód
Składki 2018
Stanica w Soczewce
Galeria
Kontakt

ZASADY WĘDKOWANIA, ULGI I OGRANICZENIA NA WODACH
OKRĘGU PŁOCKO-WŁOCŁAWSKIEGO
W 2013 ROKUI. Zasady wędkowania

1.1. Jedno łowisko to jedno jezioro lub kilka jezior, zbiornik wodny zgodnie z przedstawionym wykazem:

- Łowisko Nr1: jez. świesz, Bytoń, Nagórki
- Łowisko Nr2: jez. Kocioł, Czarne k/Gostynina, Bratoszewo, Zalew Piechota, Przytomne
- Łowisko Nr3: rzeka Zgłowiączka, jez. Grójec, jez. Łąki Zwiastowe
- Łowisko Nr4: rzeka Skrwa Prawa powyżej Tłuchówka, rzeka Sierpienica
- Łowisko Nr5: jez. Karaśnia, jez. Wólka Komorowska
- Łowisko Nr6: jezioro Skrwilno
- Łowisko Nr7: jezioro Czarownica
- Łowisko Nr8: jezioro Ostrowąs, jez. Brzeźno Aleks., jez. Służewo, jez. Łazieniec, jez. Spoczynek

Na znaku składka okręgowa nabity będzie tylko numer łowiska zgodnie z powyższym wykazem.


1.2. Zbiorniki, Oporów,Jeziórko oraz Rogal nie wchodzą w skład wód ogólnodostępnych.

2. Inne ograniczenia

2.1.
Ilość stacjonarnych środków pływających na jeziorach będących pod opieką Koła PZW reguluje Uchwała Zarządu Koła.

2.2. Zakaz cumowania środków pływających do pala w toni jeziornej.

2.3. Zakaz amatorskiego połowu ryb ze środków pływających w zatoce Soczewka od ujścia rz. Skrwa Lewa do końca Kępy od 1 marca do 31 maja.

2.4. Zakaz amatorskiego połowu ryb na odcinku obwodu rybackiego Nr 5 rzeki Wisły znajdującym się pomiędzy wyspą (Kępą) a prawym brzegiem rzeki Wisły od ujścia Skrwy Prawej wraz z zatoką i odcinkiem Wisły powyżej zatoki, wzdłuż całej długości wyspy tj. między wyspą a stałym lądem od 1-go marca do 31 maja.

2.5. Zakaz połowów ze sprzętu pływającego w porze nocnej (od zmierzchu do świtu) w jeziorach i zbiornikach zaporowych z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 wrześsnia (Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb).

2.6. Zakaz połowu ryb w zatoce - ujęcie wody dla Koncernu ORLEN - Obręb ochronny od 1-go października do 30 kwietnia.

2.7. Zakaz wędkowania ze środków pływających na jeziorze świesz od zmierzchu do świtu w 2013 roku.

2.8. Zakaz wędkowania ze środków pływających na jez. Borowiec od zmierzchu do świtu w 2013 roku.

2.9. Połowy wędkarskie metoda trolingowa wyłącznie na odcinku Wisły od 624 km (początek Kępy
Ośnickiej) do 635,2 km (ujście rzeki Brzeźnicy) w rejonie Płocka oraz na jeziorach Lucień, Białe
Ługowiska, Czarownica, Plebanka zgodnie z R.A.P.R. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest
wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa
haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym.
Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz
zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

3. Okresy, wymiary ochronne i limity:

Ustala się wymiar ochronny dla okonia na wszystkich wodach Okręgu do 15 cm / za wyjątkiem wód ujętych
w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia - na odcinku Skrwa Prawa od mostu w Tłuchówku do piętrzenia
w Radotkach - wymiar okonia zniesiony/

Podczas wędkowania należy przestrzegać obowiązującego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz dodatkowo na wodach Okręgu Płocko - Włocławskiego dla n/wym. gatunków ryb następujących okresów i wymiarów ochronnych:

3.1. Na jeziorze Zdworskim zgodnie z zaleceniami operatu rybackiego obowiązują wymiary ochronne:
- węgorz do 60 cm

3.2. Na jeziorze Górskim zgodnie z zaleceniami operatu rybackiego obowiązują następujące wymiary ochronne:
- lin do 30 cm
- węgorz do 60 cm

3.3. Na jeziorze Ciechomickim zgodnie z zaleceniami operatu rybackiego obowiązują następujące wymiary ochronne:
- lin do 30 cm
- węgorz do 60 cm

3.4. Na jeziorze Przytomnym zgodnie z zaleceniami operatu rybackiego obowiązuje wymiar ochronny lina do 30 cm.

3.5. Ustala się wymiar ochronny dla okonia na wszystkich wodach Okręgu do 15 cm /za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia - na odcinku Skrwa Prawa (Brudzeński Park Krajobrazowy) od piętrzenia w Radotkach od ujścia do Wisły (most betonowy) wymiar okonia zniesiony/

3.6. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".

4. Zasady wędkowania na łowiskach wyrobisk pożwirowych i innych udostępnionych do wędkowania

- Skoki II - na łowisku obowiązują limity i okresy ochronne zgodnie z zasadami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb,
- na całym obszarze wyrobiska pożwirowego obowiązują zasady określone odrębnym przepisem załączonym na zezwoleniu,
- zakaz wędkowania w strefie eksploatacji kruszywa,
- parkowanie samochodów w wyznaczonych miejscach,
- zakaz używania ognia i rozpalania ognisk itp.,
- wszystkie osoby przebywające na terenie zakładu górniczego obowiązuje stosowanie się do poleceń nadzoru górniczego.

5. Ulgami i zwolnieniami nie objęte są :

- składki na wędkowanie ze środków pływających
- składki na spinning
- składki półroczne
- składki na jedno łowisko
- składki okresowe
- składka za wędkowanie dla cudzoziemców i osób nie zrzeszonych

6. Opłacenie składki na wędkowanie metodą spinningową upoważnia do spinningowania wyłącznie z brzegu, na spinningowanie ze środków pływających obowiązuje składka uzupełniejąca na wędkowanie z łodzi.

7. Składka okresowa dla wędkarzy zrzeszonych w PZW i zezwolenie na wędkowanie dla wędkarzy niezrzeszonych nie opoważnia do wędkowania na odcinku Skrwa Prawa (Brudzeński Park Krajobrazowy) od piętrzenia w Radotkach do ujścia do Wisły (most betonowy).

8. Składki okresowe dla członków PZW (25 zł) jak i zezwolenia na wędkowania dla osób niezrzeszonych (60 zł) upoważniają do wędkowania na odcinku górskim rzeki Skrwa Prawa od mostu w Tłuchówku do piętrzenia w Radotkach oraz pozostałych wodach nizinnych Okręgu z wyłączeniem wydzielonego odcinka Skrwa Prawa w Parku Krajobrazowym.

9. Składki okresowe dla członków PZW i zezwolenia na wędkowanie dla osób niezrzeszonych rozprowadzane będą przez skarbników Kół Okręgu Płocko - Włocławskiego.

10. Na obwodzie rybackim Nr 1 rzeki Wisła będą obowiązywały odrębne zezwolenia dla członków Okręgu Płocko - Włocławskiego PZW.

11. Wypełnianie pobranych rejestrów połowów przez wędkarzy i zdawanie ich przy opłaceniu składek na dany rok jest obowiązkowe. Jest to zgodne z uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów PZW i Uchwałą Zarządu Okręgu Płocko - Włocławskiego PZW.

12. W 2012 roku Okręg nie honoruje wpłat bankowych ani pocztowych uprawniających do wędkowania zarówno wędkarzy naszego Okręgu jak i z innych Okręgów.

13. Członkowie odznaczeni złotą odznaką z wieńcami uprawnieni są do wędkowania w Okręgu Płocko - Włocławskim na podstawie wpisu do legitymacji członkowskiej - dot. również wędkarzy odznaczonych z innych Okręgów z wyłączeniem rzeki Skrwy Prawej odcinek w Parku Krajobrazowym.

14. Wszelkie informacje dot. zasad wędkowania, wykazu wód, składek itp. można uzyskać ze strony internetowej Okręgu www.opw.pzw.pl


 • SKARBNIK KOŁA

  przyjmuje opłaty
  w każdy wtorek i
  piątek
  w godzinach 16-18
  ul. KLONOWA 3a, Płock

  lub w godzinach pracy
  sklepu TUXEDO
  ul. Dobrzyńska 29
  w Płocku
  tel. 24 366 60 50

 • Siedziba Koła
  ul. Klonowa 3a
 • e-mail: kontakt@pzwplock.pl

   Inne

   Pobierz

   Linki


statystyka