KOŁO MIEJSKIE NR 115 W PŁOCKU - rok założenia 1950
Strona Główna
Kalendarz imprez 2017
Wykaz wód
Składki 2018
Stanica w Soczewce
Galeria
Kontakt

ZASADY WĘDKOWANIA
ORAZ PRZYNALEŻNOśCI DO POLSKIEGO ZWIąZKU WĘDKARSKIEGO


 • Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego w roku 2018

         Warunkiem niezbędnym uprawiania wędkarstwa jest posiadanie karty wędkarskiej.
  Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania starosta po przedłożeniu
  zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW egzaminu za znajomości
  przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Miejsce i terminy przeprowadzania egzaminów
  znajdują się w innym miejscu strony. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są
  cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat, pod
  warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę.

       Drugim warunkiem łowienia ryb na wędkę jest wykupienie od rybackiego gospodarza
  wody zezwolenia na amatorski połów ryb. Na wodach administrowanych przez Polski
  Związek Wędkarski mogą łowić wędkarze po wniesieniu składki za wędkowanie (na ochronę
  i zagospodarowanie wód), której wysokość uzależniona jest od przynależności do PZW.
  Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy obowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla
  niezrzeszonych w PZW w siedzibie Koła u skarbnika.
  Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe mogą być członkami PZW

       Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat,
  zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki (§ 9 p.1 Statutu PZW).

       Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą
  swego przedstawiciela ustawowego(§ 9 p.2 Statutu PZW).

       Osoby zamierzające wstąpić do Związku winny zgłosić się do siedziby wybranego
  przez siebie Koła PZW i tam dopełnić formalności

       W przypadku braku karty wędkarskiej zdać stosowny egzamin.
  W przypadku jej posiadania - wypełnić deklarację i wnieść opłatę wpisową oraz składkę
  członkowską. Po wniesieniu składki za wędkowanie można łowić ryby na wodach
  macierzystego okręgu oraz tych okręgów, które podpisały między sobą porozumienie o
  wzajemnym uznawaniu składek za wędkowanie.

       Podczas wędkowania przestrzegać należy ustawy o rybactwie śródlądowym, a w
  przypadku łowienia ryb na wodach administrowanych przez PZW dodatkowo postanowień
  zawartych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW. Szczególną uwagę należy zwrócić
  na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz
  limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu.

       Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są: Państwowa
  Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka PZW, Policja, Straż Ochrony Mienia PZW,
  Państwowa Straż Łowiecka, Straż Leśna, Straż Parków Narodowych i Krajobrazowych.  OKRĘG MAZOWIECKI
  POLSKIEGO ZWIąZKU WĘDKARSKIEGO
  KOŁO MIEJSKIE NR. 115 w PŁOCKU
  ul. Klonowa 3a
  09-402 Płock
  tel. (024) 262-74-45


  • SKARBNIK KOŁA

   przyjmuje opłaty
   w każdy wtorek i
   piątek
   w godzinach 16-18
   ul. KLONOWA 3a, Płock

   lub w godzinach pracy
   sklepu TUXEDO
   ul. Dobrzyńska 29
   w Płocku
   tel. 24 366 60 50

  • Siedziba Koła
   ul. Klonowa 3a
  • e-mail: kontakt@pzwplock.pl

     Inne

     Pobierz

     Linki


  statystyka